Praktijk voor Parodontologie en Orale Implantaten
Turnhout


Gelieve steeds uw mondhygiëne instrumenten en uw medicatielijst mee te brengen.  


CORONA VIRUS


Volgens de aanbevelingen in verband met het SARS COV-2 virus en COVID-19 ziekte kunnen reguliere behandelingen, mits inachtneming van de adviezen en maatregelingen,  weer worden uitgevoerd.  Reeds gemaakte afspraken worden per sms verwittigd. Mededelingen bij voorkeur via mail. Het vastleggen van een datum voor een afspraak per telefoon.

Kwetsbare patiënten zoals sommige ouderen, personen met obesitas (BMI>29), diabetes mellitus of ernstige hart en vaatproblemen of ernstige nierproblemen, immuun-gecompromitteerde patiënten, maligne hematologische aandoeningen, patiënten in een oncologische behandeling, medicatie afhankelijke patiënten zijn meer vatbaar voor Covid-19. Het  gevaar van overbelasting van de intensieve diensten is voorlopig voorbij.
Alle patiënten die één van de volgende symptomen hebben of de laatste 14 dagen in contact geweest zijn met personen met één van de volgende symptomen: koorts, geur en/of  smaakverlies, keelpijn, hoesten, niezen, diarree of ademhalingsproblemen, worden verzocht om hun afspraak uit te stellen. Het is de verantwoordelijkheid van de patiënt om zich hier naar te gedragen.  Alle veiligheidsmaatregelen zijn niet 100%.  Voor een annulatie zie verder.

Vooraf aan het bezoek in de praktijk moet u uw temperatuur opnemen. Bij een temperatuur vanaf 37,3°C of hoger kan u niet komen. U moet een mondmasker of een sjaal dragen die enkel in de behandelstoel wordt afgedaan. De deur tussen de wachtzaal en het secretariaat blijft gesloten en wordt enkel door ons bediend.  Enkel de patiënt kan in de wachtzaal plaats nemen en ga zitten op een stoel. Het toilet mag niet gebruikt worden. Bij het binnenkomen dadelijk de handen wassen. Probeer zo weinig mogelijk oppervlakten aan te raken. Gebruik geen toestellen in de wachtzaal zoals laptop of smartphone. Probeer geen gesprekken te houden in de wachtzaal en respecteer de fysieke afstand van 1.5 meter.


Mijn excuses voor de ongemakken in deze ongeziene tijden.

Voor patiënten die een eerste keer een afspraak gemaakt hebben of wensen te maken; zie uitleg onderaan deze pagina. Contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.


Een annulatie van een afspraak kan u best per mail melden met leesbevestiging op teerlinck.j.bvba@telenet.be  Gelieve dit tijdig (meer dan 3 werkdagen) te doen zodat de gereserveerde tijd kan ingenomen worden door een andere patiënt en aldus, bij het niet opdagen, vaste onkosten vermeden worden.


Een herinnering aan een afspraak wordt voortaan per sms verstuurd.
Wat doet een parodontoloog? Wanneer kan hij of zij u van dienst zijn?

 

Een parodontoloog is een tandarts-specialist in de parodontologie die zich bezig houdt met de fundering van het gebit. Ontsteking van het steunweefsel van de tanden is de belangrijkste reden voor het verlies van de tanden op een volwassen leeftijd. Een slechte evolutie van het steunweefsel kan één of meer van de volgende kenmerken hebben: bloedend tandvlees, zwelling van het tandvlees, wegtrekkend tandvlees, verplaatsing van de tanden, grotere donkere ruimten tussen de tanden, langere tanden, losstaande tanden, een slecht riekende adem. Meestal is deze ontsteking niet pijnlijk. Vraag aan uw tandarts of uw tandvlees gezond is! Indien nodig zal uw tandarts u naar een parodontoloog verwijzen.


Openingsuren:


Maandag    9.00-13.15  14.00-18.15

Dinsdag      9.00-13.15  14.00-18.15

Woensdag  9.00-13.15  14.00-18.15

Donderdag 9.00-13.00

Vrijdag         9.00-13.15  14.00-18.15

Bushalte; naast de praktijk, lijn 2.

Parking: op 2 min wanndelafstand: Snollaertparking tegenover het Sint Elizabeth ziekenhuis.

Beter voorkomen dan genezen is de boodschap.

Indien een collega een patiënt wenst door te verwijzen;

 

Indien u een patiënt wenst door te verwijzen kan u een mail sturen  naar het mailadres   teerlinck.j.bvba@telenet.be met de gegevens van de patiënt zoals in de volgende paragraaf beschreven samen met uw wensen. Is het voor een parodontale behandeling en/of een implantaatbehandeling? Welke behandelingen werden reeds uitgevoerd? Welke informatie over de patiënt kan ons helpen in een keuze naar de meest geschikte behandelingen. Wat is het prothetisch behandelingsplan?

Meestal zien wij de patiënten eerst voor een intake consultatie.

Afspraken voor behandelingen worden pas gemaakt na een volledige uitleg over de aandoening, de mogelijke behandelingen en de bijhorende kosten. .


Voor patiënten die een eerste afspraak gemaakt hebben of wensen te maken;


Om het secretariaat te ontlasten vragen wij u een mail te sturen naar het mailadres  teerlinck.j.bvba@telenet.be  met de volgende gegevens of deze gegevens te kopiëren en te plakken in het berichtveld hieronder van de mail-editor en verder aan te vullen alvorens te verzenden.
Familienaam; 
Voornaam;

Adres;
Geboortedatum;
Rijksregisternummer;

GSM nummer;

Vast telefoon nummer;

Mailadres;
Naam van uw algemene tandarts en adres;
Naam huisdokter en adres en telefoonnummer;

De gegevens op de klever van uw mutualiteit;

Uw medicatieschema;
Uw medische aandoeningen;

Allergieën;

Bent u mogelijk zwanger?
Rookt en hoeveel per dag?

Wat zijn uw klachten ? 

Bent u verwezen en door wie?

Indien u nog geen afspraak heeft kunnen maken omdat de telefoon niet werd opgenomen wegens de drukte kan u in die mail ons ook vragen van u op te bellen wanneer het ons past.

Tijdens de eerste consultatie  doen wij een parodontaal mondonderzoek, nemen wij meestal een rx-status af en geven wij uitleg over de ziekte en wordt een behandelingsplanning opgesteld. De verwijzende tandarts krijgt hiervan een verslag.  Het honorarium  voor een standaard  eerste consultatie bedraagt 160,00 euro. Bij de klassiek verzekerde patiënten wordt hiervan minimaal 50% door de mutualiteit terugbetaald. U kan betalen met bancontact, niet met een kredietkaart. Indien een bijkomend onderzoek dient te gebeuren zoals bijvoorbeeld een parodontiumstatus of CBCT analyse dan bedraagt het bijkomend honorarium resp 112€ en 135€.

Wij werken in  de praktijk enkel op afspraak en niet op vrije consultatie. Dit betekent  dat de patiënten niet lang moeten wachten in de wachtzaal. Als een patiënt niet komt opdagen is er dan ook niemand beschikbaar om de gereserveerde tijd in te vullen. U zult begrijpen dat het nalaten van tijdig ( 16 werkuren) af te bellen de praktijkorganisatie overhoop haalt en dat de door u gereserveerde tijd praktijkkosten met zich meebrengt.
  
 
 
 

CONTACT

Rubensstraat 139

2300 Turnhout

Teerlinck.j.bvba@telenet.be

Tel. 014/43 94 78
Gsm. 0479/16 52 05

Copyright 2010 © ParoTurnhout